Serveis


Iniciada com a sala de desfer i consolidada, dins del sector, com a magatzem frigorífic i sala d'embassar, oferint un ventall de possibilitats logístiques i de serveis dins d'un pla de treball.

Frigorífics Gelada, S.L. és una empresa innovadora nascuda a Olot, ubicada a Argelaguer.

Re-envasat

Servei de re-envasar  producte amb les condicions i formats indicats pels nostres clients i amb la máxima qualitat exigida.

Congelació

Servei de congelació dels productes amb els diferents túnels de -40ºC que disposem.

Paletització

Servei de paletització o re paletització del producte pel seu emmagatzematge o expedició.

Manteniment amb fresc ( 0 ºC)

Servei de manteniment de producte fresc amb cambres a temperatura de 0ºC

Manteniment amb fred (-18 ºC)

Servei de manteniment de producte congelat amb cambres a temperatura de -18ºC.

Retractilat amb segona pell

Servei de retractilat del producte incorporant una segona pell.

Càrrega i descàrrega

Servei de la càrrega o descàrrega de camions o contenidors.

Recol·lecció

Servei de preparació de vàries referències per comanda i la seva paletització.

Transport

Possibilitat de contractació del servei de transport nacional e internacional.Polígon Industrial Can Portella - Parcel·la 3 - 17853 Argelaguer
T. +34 972 68 80 32 - F. +34 972 68 80 34